حمایت شرکت شهرک های صنعتی

 اعطا یارانه ویژه نمایشگاهی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی استان های تهران، مرکزی، یزد، اصفهان، البرز، قزوین و آذربایجان غربی جهت حضور در نمایشگاه آیفارم ۱۴۰۰.

help