حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در چهارمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم

با توجه به قرارگرفتن عنوان نمایشگاه کشاورزی آیفارم در تقویم نمایشگاههای مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان از حمایت مالی بدون بازگشت این صندوق بهره مند خواهند بود.

چطور میتونم کمکتون کنم ؟