زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

19 لغایت 22 دی ماه 1402 ، ساعت بازدید 11 الی 19

آدرس: 

اصفهان – کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت، مرکز نمایشگاه بین المللی اصفهان

چطور میتونم کمکتون کنم ؟