برگزاری نشست هم اندیشی چهارمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم

✍️نشست هم اندیشی چهارمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم ایران با حضور آقای مهندس شریف؛ رییس ستاد معاونت امور باغبانی، آقای مهندس تقوی؛ مدیرکل دفتر گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی، آقای مهندس سالم پور؛ مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، آقای مهندس رستم پور؛ رییس گروه طرح و برنامه معاونت، آقای مهندس حسینی فرد؛ رئیس انجمن گلخانه سازان ایران، آقای مهندس ایرانی؛ مدیرعامل شرکت برساز رویداد پارس، خانم خوشرو؛ مدیر پروژه نمایشگاه کشاورزی آیفارم، خانم شوندی؛ مدیر روابط عمومی معاونت امور باغبانی  در تاریخ 12 مهرماه  در محل معاونت باغبانی وزارت جهاتد کشاورزی  برگزار گردید.

help