اطلاعات شما به درستی ثبت گردید.
پس از بررسی فرم توسط ستاد اجرایی نمایشگاه، جهت هماهنگی سایر موارد با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

با تشکر از همکاری شما

چطور میتونم کمکتون کنم ؟