درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از روسای این سازمان جهت نمایش اختراعات و نوآوری های خود در دومین نمایشگاه اتماک آیفارم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، علیرضا کردلو سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،در طی نامه ای از روسای محترم نظام مهندسی کشاورزی خواست؛ در راستای همکاری های جاری با برگزار کنندگان این نمایشگاه، اختراعات و نوآوری های اعضای سازمان را در اختیار این سازمان قرار دهند. در ادامه ایشان از روسای این سازمان درخواست نمودند که گزارشی از نوع و مشخصات محصول اختراعی یا نوآورانه خود را به این مدیریت ارسال کرده تا ترتیب مقدمات حضور در این نمایشگاه فراهم آید. وی در ادامه از برگزاری ورکشاپ در فضای آمفی تئاتر این نمایشگاه خبر داد و عنوان کردند؛ درخواست کنندگان می بایست پروپوزال خود را جهت زمان بندی و نهایی سازی تا پایان مرداد به این مدیریت ارسال نمایند. دومین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اتماک آیفارم، 21 الی 24 شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد.

چطور میتونم کمکتون کنم ؟